In English

Muscular activity monitoring to reduce work related musculoskeletal injuries

Daniel Kuzet ; Christofer Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-23. Den ändrades senast 2017-03-23

CPL ID: 248663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek