In English

Virtuell Analog Synt

Mikael Bergström ; Victor Lopez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 39 s.
[Examensarbete på grundnivå]

En traditionell synt använder sig av analoga komponenter för att producera ljud. En eller flera oscillatorer används för att producera en vågform som formas med hjälp av ett eller fler filter. Processen kallas subtraktiv ljudsyntes. Sedan mitten av 90-talet existerar så kallade VA-syntar (virtual analog syntesizer), som på digitalt vis emulerar den tidigare enbart analoga ljudsyntesen. Den här rapporten beskriver processen att från grunden designa och utveckla en synt med hjälp av en ARM-baserad mikrocontroller (STM32F407). Mjukvaran är skriven i C och inkluderar oscillatorer för de grundläggande vågformerna, lågpassfilter med variabel gränsfrekvens samt konturgeneratorer som kan modulera både gränsfrekvens och amplitud över tid.

Arbetet har resulterat i en mjukvaruprototyp samt design av en analogmodellerande synt, och har utförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2016/2017 på initiativ av rapportförfattarna.

Nyckelord: Synt, DSP, Inbyggda system, Digitala filter, ARM, MusikPublikationen registrerades 2017-03-23. Den ändrades senast 2017-03-23

CPL ID: 248662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek