In English

Shear strength and erosion susceptibility of silica sol - Laboratory studies of a grouting material using mechanical tests, rheological tests and a fracture replica

ROBIN NILSSON ; Frixos Achillefs Liverios
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica sol, gelling liquid, grouting, shear strength, viscosity, erosion, fracture replica, oscillatory rheology, oscillating plate testPublikationen registrerades 2017-03-22. Den ändrades senast 2017-04-24

CPL ID: 248655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek