In English

Challenges in planning for sustainable stormwater management in French cities - A case study of the Grand Lyon

Marie GRAND-CLEMENT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: stormwater, stormwater management, sustainable stormwater management, techniques alternatives, urban planningPublikationen registrerades 2017-03-22. Den ändrades senast 2017-03-22

CPL ID: 248654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek