In English

OMFAMNA NATUREN - Ett besökscentrum för Östra vätterbranterna biosfärområde

Embrace Nature - Visitor center in the Biosphere reserve East Vättern Scarp Landscape

Kristina Landåker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-21. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 248632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek