In English

PLACES BUILT WITH AND FOR JOY.. - An enviromentally frendly pavilion that can be assembled into larger units. For good fellowship, play music and performance

Henriette Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-21. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 248631

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek