In English

Design of a user friendly localisation application

Erika Bung ; Jacob Magnell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-17. Den ändrades senast 2017-03-17

CPL ID: 248605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek