In English

Feature-based quality assessment of spoof fingerprint images

Jenny Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX001/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-15. Den ändrades senast 2017-03-15

CPL ID: 248561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek