In English

Development of optimization methods for Volvo fuel economy simulation

Rafael Klüppel Smijtink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX008/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-15. Den ändrades senast 2017-03-15

CPL ID: 248560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek