In English

Improving practice - Development of an add-on to enable a football training tool to be used in new environments

Morgan Berglund le Beux ; Andreas Höglind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-13. Den ändrades senast 2017-03-24

CPL ID: 248536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek