In English

A safety function for the marine environment - Development of a Collision Alert helping helmsmen to detect potential collisions

Louise Magnusson Kivi ; Victor Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-08.

CPL ID: 248464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek