In English

Control allocation for vehicle motion control - Maximizing traction and steering capabilities under different road conditions

Björn Källstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-07. Den ändrades senast 2017-03-07

CPL ID: 248446

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek