In English

Deep learning methods and applications - Classification of traffic signs and detection of Alzheimer's disease from images

Linnea Claesson ; Björn Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX004/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-07. Den ändrades senast 2017-03-07

CPL ID: 248445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek