In English

Low speed collision avoidance using ultrasonic sensor input

Vishnu Kuttiyel Muraleedharan ; Raghunandan Sidhanti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX009/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-07. Den ändrades senast 2017-03-07

CPL ID: 248442

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek