In English

IN THE CITY - Inducting interest in Urban farmin through architecture

Tanya Dam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-27. Den ändrades senast 2017-02-27

CPL ID: 248311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek