In English

EXPLORING DESIGN THROUGH CHILDEREN'S PRESPECTIVE - Designing a preschool together with children in a co-designing process

Sofia Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-27.

CPL ID: 248307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek