In English

CFD Modeling of Snow Contamination on Cars. Implementation of a Snow Adhesion Regime Map by User Defined Functions

Markus Enmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-23. Den ändrades senast 2017-02-23

CPL ID: 248293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek