In English

SELF-RENEWAL - Prototype Design for Urban-village Housing

Xinmin Zhuang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-23. Den ändrades senast 2017-02-23

CPL ID: 248290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek