In English

AVID - Autonomous Vehicles' Interaction with Drivers - An investigation of the embodiment of vehicle-driver communication and development of an HMI concept

Martin Jönsson ; Erik Aremyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-21. Den ändrades senast 2017-02-21

CPL ID: 248272

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek