In English

Experimental and kinetic modelling study of hydrodeoxygenation of tall oil to renewable fuel

Katarina Landberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-21. Den ändrades senast 2017-02-21

CPL ID: 248268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek