In English

INTER-ORGANISATIONAL COLLABORATION - IN THEORY AND PRACTICE: A case-study in the telecom industry

Anna Siggesson ; Louise Rubensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:004, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-21. Den ändrades senast 2017-02-21

CPL ID: 248247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek