In English

DEN BARNVÄNLIGA SMÅSTADEN - Designmodell för småstadsutveckling

The Child-Friendly Small Town: A Design Model of Small Town Development

Simon Hasselblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-20.

CPL ID: 248245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek