In English

GUILTY (?) PLEASURE - Exploring and Challenging the Role of Ornament in Contemporary Architecture

Annie Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-20. Den ändrades senast 2017-02-20

CPL ID: 248243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek