In English

BRICK BY BRICK - Exploring the Potential of Masonry in Contemporary Residential Architecture

Sigrid Sourander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-20. Den ändrades senast 2017-02-20

CPL ID: 248242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek