In English

Investigation of Factors Influencing 020 Commerce within Technical Training - How to Increase Sales

Frida Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-02-17. Den ändrades senast 2017-03-03

CPL ID: 248223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek