In English

Effektivisering av produktionsflöde - En analys med förslag på förbättringsåtgärder

Efficiency improvement of production flow - An analysis with suggestions of improvements

Anton Ernlothsson ; Johan Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-02-17. Den ändrades senast 2017-02-27

CPL ID: 248196

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek