In English

FIBER REINFORCED POLYMERS FOR REHABILITATION OF PIPELINES - Action Research and Case Study

Johan Österberg ; Arvid Melander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRP-wraps, Pipeline Repair, SS-EN ISO 24817:2015, Pipe Rehabilitation, Fiber reinforced polymers, wet layup, wrappingPublikationen registrerades 2017-02-16. Den ändrades senast 2017-02-16

CPL ID: 248187

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek