In English

DETACH OR ATTACH - Simulation Peripheral Preception in Forest into Artificial Landscape by Transforming Enviromental Elements

Zhao Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-15. Den ändrades senast 2017-02-15

CPL ID: 248131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek