In English

PLAY IT FORWARD! - Interpreting the outcom from a participatory process into a design

Ulrika Lindahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-14. Den ändrades senast 2017-02-14

CPL ID: 248118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek