In English

Supply Chain Development: Examining the logistics service offering in a medical device company - A Case Study

Danar Dara Mustafa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:022, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-13. Den ändrades senast 2017-07-17

CPL ID: 248100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek