In English

ACCOSSORIZING THE BAKERY - Adapting an Industrial Building for a New Context

Stina Löf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-13. Den ändrades senast 2017-02-13

CPL ID: 248097

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek