In English

NEW WOOD OLD ENVIROMENT - Tectonics of Cross-laminated Timber in Contemporary Home

Jonas Svedäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-13.

CPL ID: 248096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek