In English

URBAN AUTOMATA - The Relationship between Interaction, Generation and Design

Jens Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-10. Den ändrades senast 2017-02-10

CPL ID: 248076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek