In English

VIEW OF WOOD - Experiences and Prespectives of Forest and Timber in an Observation Tower

Karin Cajmatz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-10. Den ändrades senast 2017-02-10

CPL ID: 248075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek