In English

Applying customer insight studies to enhance radical innovation

Katrin Miettinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:115, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-07. Den ändrades senast 2017-02-07

CPL ID: 248030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek