In English

A business approach to advanced engineering portfolio selection

Sofie Carlsson ; Sofia Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:113, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-07. Den ändrades senast 2017-02-07

CPL ID: 248029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek