In English

Inventing a Grounded Language by Playing Guess Who?

Emilio Jorge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-03.

CPL ID: 247992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek