In English

Application Classification - Feature Selection and Classification of Vehicle Applications from Usage Data

Nils Wireklint ; Björn Herder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-03.

CPL ID: 247991

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek