In English

DEM Modeling of Snow-Wall Adhesion

Anders Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-02-02. Den ändrades senast 2017-02-02

CPL ID: 247973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek