In English

A New Method for using Prestressed Fibre-Reinforced Polymer Laminates for Strengthening and Repair of Structural Members

Martin Fornander ; Patrik Nihlmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Strengthening, repair, FE-analysis, CFRP, stepwise prestressing, shear stress, peeling stress, mechanical analysisPublikationen registrerades 2017-02-01. Den ändrades senast 2017-11-28

CPL ID: 247965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek