In English

Business Model Adaptation in Emerging Markets

Fredrik Stålbrand ; Aneesh Khokar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 54 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:067, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-31. Den ändrades senast 2017-01-31

CPL ID: 247914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek