In English

ARCHITECTURE - How can we create a society that is accessible to everyone?

Simon Poulsgaard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-26. Den ändrades senast 2017-01-26

CPL ID: 247726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek