In English

Residual load carrying capacity of overloaded reinforced concrete

Linda Cederholm ; Emelie Hallerstig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete, forensic engineering, structural assessment,overloading, deflection, crack width, plastic rotation, restraint momentPublikationen registrerades 2017-01-24. Den ändrades senast 2017-01-24

CPL ID: 247667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek