In English

Evaluation of organic compounds in wastewater using spectrophotometry

Isak Lång
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-140, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-23. Den ändrades senast 2017-01-23

CPL ID: 247611

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek