In English

Automated circumferential joint assembly in aircraft production - Development and assessment of a production process

Katrin Jaacks
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-23. Den ändrades senast 2017-02-09

CPL ID: 247603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek