In English

Virtual engineering development in a new car for China

Karen Carbonell Peraldo ; Kun Huang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-16. Den ändrades senast 2017-01-16

CPL ID: 247077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek