In English

Consequences of flooding in urban areas, the effects on society and people

ELIASSON OSCAR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-12. Den ändrades senast 2017-01-12

CPL ID: 246797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek