In English

Development and evaluation of an advanced driver assistance system

Chenhui Hong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX083/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-10. Den ändrades senast 2017-01-10

CPL ID: 246748

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek