In English

Data analysis on pupillometry and microsaccadic behavior in Autism spectrum disorder subjects

Georg Brant ; Courtney Keeler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX107/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-09.

CPL ID: 246722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek