In English

Styrning av en elcykel med borstlös likströmsmotor och analog teknik

Mohamed Khalaf ; Erik Pihl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]